Informatie stichting Wings

Gegevens Stichting Wings conform ANBI verplichting

Naam

Stichting Wings

Adres

Henri Borelstraat 15

2024 HG Haarlem

Fiscaalnummer 6973 5130 1300

Doelstelling

De stichting heeft ten doel om kamermuziek, en meer in het bijzonder minder bekend (hedendaags) repertoire, ter kennis te brengen van een zo breed mogelijk publiek, en voorts als hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de ruimste zin des woords.

naam functie Aftredend (*)
Eric Schreurs voorzitter 1 december 2018 -tweede termijn
Gerda Snethlage secretaris 24 februari 2017
Jan W.Treffers penningmeester 24 februari 2016 - tweede termijn

Het lidmaatschap van het bestuur betreft een onbezoldigde functie.

Beleidsplan

Concerten kunnen alleen worden gerealiseerd als er voldoende

financiering is.

Planning weergeven:

Jaarverslag en jaarrekening

Als PDF is de laatst door het bestuur vastgestelde jaarrekening bijgevoegd